rehabilitació integral d’edifici d’habitatges. façanes, cobertes, vestíbul i escala, instal·lacions. reforma

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
CPP Vilamarí 28

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Àlvar Pérez Otín (Arq+Arq T)
ENGINYERIA d’INSTAL·LACIONS:
Carlos Herrero (Eng)
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
GTA Europa S.L.

PROJECTE:
2019

OBRA:
(pendent execució)

SUPERFÍCIE (m2):
2.587,40

PRESSUPOST (PEC):
543.713,49 €