agregació de 2 habitatges en un, en edifici plurifamiliar. reforma

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Eva Cotman (Arq)
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Palol 31 S.L.

PROJECTE:
2016

OBRA:
2016-2017

SUPERFÍCIE (m2):
163,13

PRESSUPOST (PEC):
99.766,49 €