Tots els serveis tècnics i de gestió necessaris per a l’execució de projectes i obres. Serveis tècnics especialitzats de:

Arquitectura

– Projectes constructius de nova planta, rehabilitació o reforma
– Projectes d’urbanització, paisatgisme i obra pública
– Projectes d’interiorisme, arquitectura comercial o retail
– Direcció d’obra
– Informes, dictàmens i peritatges
– ITE (inspecció tècnica d’edificis), CEE (certificats d’eficiència energètica)
– Sostenibilitat, ecoeficiència
– Diagnosis estructurals. Càlcul d’estructures

Arquitectura tècnica

– Estudis de seguretat i salut
– Control de qualitat
– Direcció d’execució d’obra
– Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució

Interiorisme / Retail / Arquitectura comercial
Enginyeria

– Projectes executius d’instal·lacions
– Projectes d’activitats (llicències mediambientals)
– Direccions d’obra d’enginyeria industrial
– Plans d’autoprotecció (plans d’emergència) i la seva implantació.
– Legalització d’instal·lacions
– Tràmits amb companyies de serveis

Project management

– Assessorament per a adquisició de finques, terrenys, etc…
– Gestió econòmica de projectes i obres
– Gestió de permisos d’obra