edifici de 10 habitatges. obra nova

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Arq Socis Guinardó S.L.

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente
Arq Socis

ESTRUCTURA:
A4 arquitectura S.L.

FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

PROJECTE:
2004

OBRA:
2004 – 2006

SUPERFÍCIE (m2):
738,66

PRESSUPOST (PEC):
462.434,00 €