habitatge unifamiliar aïllat MM. obra nova

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Mazuelo de Muñó. Burgos

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Joana Lima (Arq)
Rebeca García García (Arq T.)
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
José M. Hernando Pérez

PROJECTE:
2006

OBRA:
2008 – 2009

SUPERFÍCIE (m2):
204,64

PRESSUPOST (PEC):
173.559,62 €