divisió d’un habitatge en dos, en edifici plurifamiliar. reforma

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Bernardo Quijano (Arq)
Àlvar Pérez Otín (Arq+Arq T)

FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Jaume Ferran. Àmbit reformes

PROJECTE:
2019

OBRA:
2019-2020

SUPERFÍCIE (m2):
231,64

PRESSUPOST (PEC):
231.563,3 €