habitatge en edifici plurifamiliar. reforma

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
EQUIP PROPI:
Eva Cotman (Arq)

FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Miquel Costa S.A.

PROJECTE:
2015

OBRA:
2016

SUPERFÍCIE (m2):
70,47

PRESSUPOST (PEC):
57.193,04 €