habitatge unifamiliar aïllat. obra nova

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Cabrils

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS:
EQUIP PROPI:
Gemma Terés (Arq)
Àlvar Pérez Otín (Arq+Arq T)
ARQUITECTURA TÈCNICA:
Ferran Gómez (Arq T)
ESTRUCTURA:
Diagonal arquitectura
ENGINYERIA d’INSTAL·LACIONS:
Carlos Herrero
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
AC Somrie S.L.

PROJECTE:
2019-2020

OBRA:
(pendent inici d’obra)

SUPERFÍCIE (m2):
400,96

PRESSUPOST (PEC):
374.850 €