reurbanització de la plaça joan pelegrí

magrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
BIMSA

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
EQUIP PROPI:
Vicky Carbonell (Arq)
Andrea Lombardo (Arq)
Maja Milutin (Arq)
ESTRUCTURA:
CVC ingenieros
ENGINYERIA d’INSTAL·LACIONS:
CVC ingenieros
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Rogasa

PROJECTE:
2016

OBRA:
2017

SUPERFÍCIE (m2):
 3.364,80

PRESSUPOST (PEC):
829.128,17 €