edifici de l’orfeó gracienc i escola de música

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Fundació Orfeó Gracienc

ARQUITECTES:
Berta Gili i Carulla
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
ESTRUCTURA:
CVC ingenieros
ENGINYERIA d’INSTAL·LACIONS:
PGI enginering S.L.
ENGINYERIA ACÚSTICA:
i2A
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Serom S.L.

PROJECTE:
2012

OBRA:
2015-2016

SUPERFÍCIE (m2):
1.930,02

PRESSUPOST (PEC):
986.879,58 €