reforma i canvi d’ús de local a habitatge

magrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona
PROMOTOR:
Promoció privada
ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente
COL·LABORADORS
FOTOGRAFIA:
Carlos Jiménez
CONSTRUCTOR:
Construccions Benítez
PROJECTE:
2014
OBRA:
2014
SUPERFÍCIE (m2):
131,00
PRESSUPOST (PEC):
63.155,27 €