rehabilitació integral d’elements i espais comuns d’edifici d’habitatges. façanes, cobertes, patis, vestíbul i escala, instal·lacions. reforma

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
CPP Muntaner 353

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Vicky Carbonell (Arq)
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Arcantic

PROJECTE:
2017

OBRA:
2017-2018

SUPERFÍCIE (m2):
1.832,00

PRESSUPOST (PEC):
175.389,51 €
(subvenció IMPU)