habitatge en edifici plurifamiliar. reforma

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Sant Feliu de Guíxols

PROMOTOR:
Promoció privada

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
EQUIP PROPI
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Disseny Cuines S.L.

PROJECTE:
2011

OBRA:
2012

SUPERFÍCIE (m2):
95,43

PRESSUPOST (PEC):
81.755,10 €