rehabilitació integral d’edifici d’habitatges. façanes, cobertes, patis. reforma

magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
CPP La Granja 30-32

ARQUITECTES:
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
Vicky Carbonell (Arq)
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Servet rehabilitació S.L.

PROJECTE:
2018

OBRA:
2018-2019

SUPERFÍCIE (m2):
1.153,05

PRESSUPOST (PEC):
142.139,40 €
(subvenció IMPU)