magrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectesmagrinya arquitectes

SITUACIÓ:
Barcelona

PROMOTOR:
Fundació Maria Engracia Olivella

ARQUITECTES:
Albert Casanovas Rancaño
Òscar Magrinyà i Lorente

COL·LABORADORS
EQUIP PROPI:
Bernardo Quijano (Arq)
Vicky Carbonell (Arq)
ARQUITECTURA TÈCNICA:
Josep Maria Estibill
ESTRUCTURA:
Diagonal arquitectura
ENGINYERIA d’INSTAL·LACIONS:
PGI enginering S.L.
FOTOGRAFIA:
magrinyà arquitectes

CONSTRUCTOR:
Serom S.L

PROJECTE:
2012

OBRA:
2017-2019

SUPERFÍCIE (m2):
1.143,81

PRESSUPOST (PEC):
2.016.644,92 €